Klasa III

Spread the love

Tematyka katechez w klasie maturalnej skupia się na powołaniu człowieka. Oczywiście, mówiąc na temat powołania, nie zawężamy go jedynie do kapłaństwa czy zakonu. Każdy człowiek powołany jest, o czym będzie mowa już na najbliższej katechezie do szczęścia.

Tematy pogrupowane zostały w cztery zasadnicze działy:

I.Ty ścieżkę życia mi ukażesz

II.Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

III.Bądźcie poddani sobie, kierując się Bojaźnią Chrystusa

IV.Katechezy okolicznościowe

W przedmaturalnej gorączce będziemy więc dotykać tematów, które wielokrotnie będą poruszać kwestie jakże bliskie Waszemu życiu. Miłość, małżeństwo, rodzina. Nie zabraknie też pytań o powołanie kapłańskie czy zakonne.

W wersji elektronicznej dostępne będą prezentacje katechez wraz z ich skrótowym omówieniem. Niezależnie od dyskusji toczących się na Facebooku czy Twitterze zapraszam do korzystania ze starego, aczkolwiek sprawdzonego sposobu, jakim jest obecne na tym blogu forum, gdzie bana można zarobić jedynie od katechety.

Co więcej, dyskusje i wątki na forum nie zginą po godzinie, a ich treść może kogoś zainspirować do życiowych przemyśleń.

Na koniec, życzę wszystkim maturzystom, aby nie tylko przez najbliższe miesiące pamiętali o słowach z Księgi Koheleta:

Cieszyć się trzeba z życia w młodości

119 „Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga; lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg! 10 Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija.”

Prezentacja do pobrania: Katecheza 1. Wstępna